امام حسين عليه السلام فرمودند: مَنْ أحَبَّکَ نَهَاکَ وَمَنْ أبْغَضَکَ أغْرَاکَ. کسي که تو را دوست دارد، از تو انتقاد مي کند و از بديها نهي مي کند و کسي که با تو دشمني دارد، از تو تعريف و تمجيد مي کند و تو را مغرور مي کند. بحار الانوار،ج75،ص128
 
Tabriz Notary  
 امروز چهارشنبه 2 مهر 1399

مناسبتهای ویژه

  بازدیدکنندگان آنلاین: 119 نفر


عضویت در کانال رسمی کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی در تلگرام
گواهی امضای الكترونيک
کمیسیون حقوقی و وحدت رویه
لیست مراکز درمانی طرف قرارداد
دانلود نرم افزار تلفن اسناد رسمی استان آذربایجان شرقی
دانلودها و راهنماها
دانلود فرمهای ارزش معاملاتی املاک
دانلود نرم افزار AnyDesk
     اخبار ...

حضورمسئول سازمان بسيج حقوقدانان درکانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي

           [ تاریخ انتشار: 1398/05/08 -  کد: 633 ]

حضورمسئول سازمان بسيج حقوقدانان درکانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي

درجلسه اي که باحضوردکترمهدي بهراميان، مسئول محترم سازمان بسيج حقوقدانان کشور،دکترعزيزي ،مسئول محترم بسيج حقوقدانان استان، وهيات همراه ،اعضاي هيات مديره کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي، وجمعي ازهمکاران سردفترودفتريار، درمحل کانون استان تشکيل شده بود.درابتداآقاي جبارزاده رياست کانون استان آذربايجان شرقي حضوردکتربهراميان وهيات همراه راگرامي داشته ،تقديروتشکرنموند.سپس ،ايشان وآقايان کوزه گري،حسن زاده وحاتم زاده بخشايش ازاعضاي هيات مديره به بيان نقطه نظرات خودپيرامون ضرورت اعتبارزدايي ازاسنادعادي،تسهيل پروسه تنظيم سند،کاهش هزينه هاي ثبتي خصوصادراسنادوسايط نقليه،تقسيم عادلانه اسناد،توسعه صلاحيت دفاتراسنادرسمي،توجه ويژه به استقلال کانونهاي استاني،ايجادبسترامن اينترنتي دررابطه بااسنادتنظيمي،برگزاري جلسات مستمربامراجع قضايي وافزايش تحريراسنادبصورت سالانه ومطابق بانرخ تورم مطالبي بيان کرده وعنوان داشتنداولين سندپيش فروش ساختمان درکشوردرشهراولين ها،تبريز،به ثبت رسيده است وکانون استان برنامه هاي آموزشي ،حمايتي ورسانه اي دررابطه بااسنادي همچون پيش فروش ساختمان ،مشارکت درساخت وتعهدبه بيع راپيش بيني ودراولويت قرارداده است وتصميم داردضمن فرهنگ سازي بامراجع قضايي ،ثبتي واداري هماهنگيهاي لازم رابعمل آورد.درادامه جلسه دکتربهراميان مسئول بسيج حقوقدانان اظهارداشتندباعنايت به مراجعات زياد مردم به دفاتراسنادرسمي ،دفترخانه هاميتوانندسنگرهاي حقوقي خوبي براي اهداف نظام باشند.ايشان بابيان اينکه کاهش هزينه هاي تنظيم سندو ارائه خدمات ارزان به مردم دردفاتررابايدگسترش دهيم تامردم بجاي مراجعه به بنگاههاونهادهاي غيررسمي به دفاترمراجعه کنند. برتقويت دفاتراسنادرسمي واستفاده از ظرفيت هاي مغفول مانده دفاتر،تاکيدوبيان داشتنداين امرمنجربه کاهش اطاله دادرسي وکاهش پرونده هاي قضايي شده وبه تحقق برنامه هاي عدالت محورانه وفسادستيزقوه قضائيه کمک شاياني خواهدکرد.ودر درپايان ضمن تشکرازطرح واقدامات کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي دررابطه باقراردادپيش فروش ساختمان وترغيب مردم به تنظيم اسناددردفترخانه هاي استان وتقديرازهيات مديره کانون استان اظهار داشتنداين اقدامات ميتواندالگويي براي سايرين باشدوازآمادگي سازمان بسيج حقوقدانان مبني برتقويت وحمايت ازطرحهاي کارشناسي کانون خبرداده وتاکيدنمودند
 
(روابط عمومي کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي)
   نظرات خوانندگان محترم:


نوشتن موارد ستاره دار ( نام و نام خانوادگی ، شماره دفترخانه ، نظر ) اجباری است.
 
 
     *   نام و نام خانوادگي و شماره دفترخانه:
         آدرس ایمیل ( پست الکترونیکی ) :
*   نظر :           
  
      

 
    صفحه اصلی
    پست الکترونیکی
    کنترل پنل
    اسناد رسمی آذربایجان شرقی
    تماس با ما


  کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی - کلیه حقوق محفوظ می باشد © 2015
 
 © 2015 The Notaries Association of East Azerbaijan - All Rights Reserved.
  Website Developed by EAZ-Notary